Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO VLVH Quy chế, quy định

Thông tư số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 22 tháng 06 năm 2016

30/06/2016 13:57 - Xem: 52
Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập