Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO VLVH
Quyết định trúng tuyển hệ VLVH đợt xét tháng 11 năm 2021

Quyết định trúng tuyển hệ VLVH đợt xét tháng 11 năm 2021

Quyết định trúng tuyển hệ VLVH đợt xét tháng 11 năm 2021

Xem thêm
Quyết định trúng tuyển hệ VLVH đợt xét tháng 10 năm 2021

Quyết định trúng tuyển hệ VLVH đợt xét tháng 10 năm 2021

Quyết định trúng tuyển hệ VLVH đợt xét tháng 10 năm 2021

Xem thêm
Quyết định trúng tuyển hệ VLVH xét tuyển tháng 7 đợt 2 năm 2021

Quyết định trúng tuyển hệ VLVH xét tuyển tháng 7 đợt 2 năm 2021

Quyết định trúng tuyển hệ VLVH xét tuyển tháng 7 đợt 2 năm 2021

Xem thêm
Quyết định trúng tuyển hệ VLVH đợt xét tháng 7 năm 2021

Quyết định trúng tuyển hệ VLVH đợt xét tháng 7 năm 2021

Quyết định trúng tuyển hệ VLVH đợt xét tháng 7 năm 2021

Xem thêm
Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH lớp DBB-DCNTY45

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH lớp DBB-DCNTY45

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH lớp DBB-DCNTY45

Xem thêm
Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH lớp DBB-DQLDD45

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH lớp DBB-DQLDD45

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH lớp DBB-DQLDD45

Xem thêm
Quyết địnhcông nhận tốt nghiệp hệ VLVH lớp THC-TLN47

Quyết địnhcông nhận tốt nghiệp hệ VLVH lớp THC-TLN47

Quyết địnhcông nhận tốt nghiệp hệ VLVH lớp THC-TLN47

Xem thêm
Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH lớp DBC-DNLKH46

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH lớp DBC-DNLKH46

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH lớp DBC-DNLKH46

Xem thêm
Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH lớp QBC-CNTY13

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH lớp QBC-CNTY13

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH lớp QBC-CNTY13

Xem thêm
Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH lớp CBB-TQLDD48

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH lớp CBB-TQLDD48

Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ VLVH lớp CBB-TQLDD48

Xem thêm
Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp NLHG-TT50

Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp NLHG-TT50

Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp NLHG-TT50

Xem thêm
Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp DBATG-NLKH49

Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp DBATG-NLKH49

Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp DBATG-NLKH49

Xem thêm
Nghị định 113/2015 NĐ-CP Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọ, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Nghị định 113/2015 NĐ-CP Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọ, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Nghị định 113/2015 NĐ-CP Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọ, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Xem thêm
Quyết định trúng tuyển hệ VLVH đợt xét tháng 5 năm 2021

Quyết định trúng tuyển hệ VLVH đợt xét tháng 5 năm 2021

Quyết định trúng tuyển hệ VLVH đợt xét tháng 5 năm 2021

Xem thêm
Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ đại học văn bằng thứ hai ngành Chính trị học hệ VLVH năm 2020

Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ đại học văn bằng thứ hai ngành Chính trị học hệ VLVH năm 2020

Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ đại học văn bằng thứ hai ngành Chính trị học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền hệ VLVH năm 2020 tại tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm
Quyết định trúng tuyển hệ VLVH đợt xét tháng 4 năm 2021

Quyết định trúng tuyển hệ VLVH đợt xét tháng 4 năm 2021

Quyết định trúng tuyển hệ VLVH đợt xét tháng 4 năm 2021

Xem thêm