Banner
Trang chủ TUYỂN SINH
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức VLVH tại tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức VLVH tại tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với TTGDTX tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức VLVH năm 2023, ngành Công nghệ thực phẩm và Nông nghiệp công nghệ cao

Xem thêm
Thông báo phối hợp tuyển sinh trình độ trung cấp ngành Công nghệ thông tin năm 2023

Thông báo phối hợp tuyển sinh trình độ trung cấp ngành Công nghệ thông tin năm 2023

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Trường TC Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ trung cấp ngành Công nghệ thông tin năm 2023

Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ, CỬ NHÂN TẠI TỈNH BẮC KẠN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ, CỬ NHÂN TẠI TỈNH BẮC KẠN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ, CỬ NHÂN TẠI TỈNH BẮC KẠN

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH tại tỉnh Yên Bái năm 2023

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH tại tỉnh Yên Bái năm 2023

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Trường CĐ Yên Bái tuyển sinh đại học hình thức VLVH ngành Quản lí đất đai tại tỉnh Yên Bái năm 2023

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học ngành Thú y hình thức VLVH tại tỉnh Điện Biên năm 2023

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học ngành Thú y hình thức VLVH tại tỉnh Điện Biên năm 2023

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Trường CĐ KT-KT Điện Biên thông báo tuyển sinh trình độ đại học ngành Thú y hình thức VLVH tại tỉnh Điện Biên năm 2023

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học năm 2023

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học năm 2023

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 tại tỉnh Sơn La ngành CNTY và TY

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2023

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2023

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2023

Xem thêm
Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2023

Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2023

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2023

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2023 ngành TY và BVTV tại tỉnh Nam Bộ

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2023 ngành TY và BVTV tại tỉnh Nam Bộ

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2023 ngành TY và BVTV tại tỉnh Nam Bộ

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2023

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2023

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2023

Xem thêm
Danh sách các ngành/chuyên ngành đào tạo hệ VLVH năm 2022

Danh sách các ngành/chuyên ngành đào tạo hệ VLVH năm 2022

Danh sách các ngành/chuyên ngành đào tạo hệ VLVH năm 2022

Xem thêm
Thông báo lịch khai giảng và lịch học lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên năm 2022

Thông báo lịch khai giảng và lịch học lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên năm 2022

Thông báo lịch khai giảng và lịch học lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Chuyên viên năm 2022

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Chuyên viên năm 2022

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Chuyên viên năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2022

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2022

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức VLVH ngành Công nghệ thực phẩm tại tỉnh Bắc Ninh năm 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức VLVH ngành Công nghệ thực phẩm tại tỉnh Bắc Ninh năm 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức VLVH ngành Công nghệ thực phẩm tại tỉnh Bắc Ninh năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH ngành Thú Y tại huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH ngành Thú Y tại huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH ngành Thú Y tại huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH tại tỉnh Lai Châu năm 2022

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH tại tỉnh Lai Châu năm 2022

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH tại tỉnh Lai Châu năm 2022

Xem thêm