Banner
Trang chủ TUYỂN SINH
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức VLVH năm 2024

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức VLVH năm 2024

trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức VLVH năm 2024

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2024

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2024

Trường ĐH Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2024.

Xem thêm
Thông báo mở các lớp Bồi dưỡng ngạch CV, CVC, Lãnh đạo, Quản lý cấp phòng và tương đương năm 2024

Thông báo mở các lớp Bồi dưỡng ngạch CV, CVC, Lãnh đạo, Quản lý cấp phòng và tương đương năm 2024

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục mở các lớp Bồi dưỡng ngạch CV, CVC, Lãnh đạo, Quản lý cấp phòng và tương đương năm 2024

Xem thêm
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đợt xét tháng 4 năm 2024

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đợt xét tháng 4 năm 2024

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên công bố Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đợt xét tháng 4 năm 2024

Xem thêm
Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2024

Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2024

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2024.

Xem thêm
Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 1 năm 2024

Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 1 năm 2024

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 1 năm 2024.

Xem thêm
Quyết định công nhận trúng tuyển đợt xét tháng 3 năm 2024

Quyết định công nhận trúng tuyển đợt xét tháng 3 năm 2024

Quyết định công nhận trúng tuyển đợt xét tháng 3 năm 2024

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức VLVH tại tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức VLVH tại tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với TTGDTX tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức VLVH năm 2023, ngành Công nghệ thực phẩm và Nông nghiệp công nghệ cao

Xem thêm
Thông báo phối hợp tuyển sinh trình độ trung cấp ngành Công nghệ thông tin năm 2023

Thông báo phối hợp tuyển sinh trình độ trung cấp ngành Công nghệ thông tin năm 2023

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Trường TC Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ trung cấp ngành Công nghệ thông tin năm 2023

Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ, CỬ NHÂN TẠI TỈNH BẮC KẠN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ, CỬ NHÂN TẠI TỈNH BẮC KẠN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ, CỬ NHÂN TẠI TỈNH BẮC KẠN

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH tại tỉnh Yên Bái năm 2023

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH tại tỉnh Yên Bái năm 2023

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Trường CĐ Yên Bái tuyển sinh đại học hình thức VLVH ngành Quản lí đất đai tại tỉnh Yên Bái năm 2023

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học ngành Thú y hình thức VLVH tại tỉnh Điện Biên năm 2023

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học ngành Thú y hình thức VLVH tại tỉnh Điện Biên năm 2023

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Trường CĐ KT-KT Điện Biên thông báo tuyển sinh trình độ đại học ngành Thú y hình thức VLVH tại tỉnh Điện Biên năm 2023

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học năm 2023

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học năm 2023

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 tại tỉnh Sơn La ngành CNTY và TY

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2023

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2023

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2023

Xem thêm
Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2023

Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2023

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 1 năm 2023

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2023 ngành TY và BVTV tại tỉnh Nam Bộ

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2023 ngành TY và BVTV tại tỉnh Nam Bộ

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2023 ngành TY và BVTV tại tỉnh Nam Bộ

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2023

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2023

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2023

Xem thêm