Banner
Trang chủ TUYỂN SINH
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH tại tỉnh Yên Bái năm 2022

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH tại tỉnh Yên Bái năm 2022

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH tại tỉnh Yên Bái năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2022

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2022

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng kỹ sư, cử nhân tại Công ty CP Giống cây trồng Bắc Giang

Thông báo tuyển dụng kỹ sư, cử nhân tại Công ty CP Giống cây trồng Bắc Giang

Thông báo tuyển dụng kỹ sư, cử nhân tại Công ty CP Giống cây trồng Bắc Giang

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2022

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2022

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp cùng Học viện Quản lý Giáo dục tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2022

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2022

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp cùng Học viện Quản lý Giáo dục tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh hệ VLVH năm 2022 tại Trung Tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc

Thông báo tuyển sinh hệ VLVH năm 2022 tại Trung Tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc

Trường ĐH Nồn Lâm Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh phúc tuyển sinh các ngành trình độ đại học năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức VLVH năm 2022

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức VLVH năm 2022

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức VLVH năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng 2) khóa 3 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng 2) khóa 3 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng 2) khóa 3 năm 2021

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm Khóa 3 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm Khóa 3 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm Khóa 3 năm 2021

Xem thêm
Thông báo lịch học lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng 3) khóa 3 năm 2021

Thông báo lịch học lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng 3) khóa 3 năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng 3) khóa 3 năm 2021

Xem thêm
Thông báo lịch học lớp BD Lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021

Thông báo lịch học lớp BD Lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021

Thông báo lịch học lớp BD Lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2021

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2021

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục mở lớp bồi dưỡng Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2021

Xem thêm
Thông báo Tuyển sinh hình thức VLVH năm 2021 ngành Kinh tế Nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình

Thông báo Tuyển sinh hình thức VLVH năm 2021 ngành Kinh tế Nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình

Thông báo Tuyển sinh hình thức VLVH năm 2021 ngành Kinh tế Nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh hình thức VLVH năm 2021 ngành Lâm sinh, chuyên ngành Nông Lâm kết hợp tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo tuyển sinh hình thức VLVH năm 2021 ngành Lâm sinh, chuyên ngành Nông Lâm kết hợp tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo tuyển sinh hình thức VLVH năm 2021 ngành Lâm sinh, chuyên ngành Nông Lâm kết hợp tại tỉnh Lạng Sơn

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ Đại học hình thức VLVH năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ Đại học hình thức VLVH năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ Đại học hình thức VLVH năm 2021

Xem thêm
Thông báo lịch học lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng 2) khóa 1 năm 2021

Thông báo lịch học lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng 2) khóa 1 năm 2021

Thông báo lịch học lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng 2) khóa 1 năm 2021

Xem thêm