Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN Hoạt động đào tạo

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính và Chuyên viên năm 2019 tại Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

30/05/2019 08:00 - Xem: 2357
Trường ĐH Nông Lâm TN phối hợp với Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính và Chuyên viên năm 2019

Căn cứ Công văn số 1019/ĐHNV-DVC ngày 22/5/2019 và Công văn số 1086/ĐHNV-DVC ngày 28/5/2019 về việc phối hợp mở lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính, Chuyên viên của Trường Đại học Nội vụ Hà nội; Quyết định số 1254/QĐ-ĐHNV ngày 22/5/2019 và Quyết định số 1310/QĐ-ĐHNV ngày 28/5/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà nội về việc mở lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính, Chuyên viên học tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên,

Với mục tiêu chung: Trang bị, củng cố, cập nhật, nâng cao những kiến thức chung, cơ bản về QLNN và kỹ năng tương ứng, góp phần nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao cho học viên, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018. Khóa học diễn ra trong thời gian từ 01/6/2019 đến 24/8/2019 (8 tuần ứng với 40 ngày làm việc), bao gồm 16 chuyên đề giảng dạy, 02 chuyên đề báo cáo, ôn tập, kiểm tra, đi thực tế, viết tiểu luận, khai giảng, bế giảng (tổng 320 tiết).

Theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ. Khóa học diễn ra trong thời gian 8 tuần, bao gồm 17 chuyên đề, cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về lý luận hành chính nhà nước, pháp luật trong hành chính nhà nước, quyết định hành chính nhà nước; tổng quan về chính sách công; quản lý nguồn nhân lực; quản lý tài chính công; quản lý tài chính về cung cấp dịch vụ công…; những nội dung cơ bản và thông tin mới trong các văn kiện của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đồng thời trang bị cho học viên các kỹ năng: lập kế hoạch; tổ chức và điều hành hội họp; phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ; thuyết trình; đánh giá thực thi công vụ; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật... Khóa học nhằm trang bị cho các học viên vốn kiến thức toàn diện về lý luận, thực tiễn trước yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong những năm qua, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ và giúp đỡ của Trường Đại học Nội vụ trong việc phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của địa phương. Và việc khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CVC ngày hôm nay đã chứng minh cho những kết quả và thành công của sự hợp tác này. Đại diện Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên có TS. Trần Trung Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo TNCXH xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu, BGĐ Trung tâm Dịch vụ công – Trường ĐH Nội vụ Hà Nội, các thầy cô giáo Trường ĐH Nội vụ HN. Trong thời gian tới, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ và giúp đỡ của Ban Giám hiệu, Ban Giám đốc TT Dịch vụ công  – Trường ĐH Nội vụ Hà Nội trong việc tiếp tục phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của địa phương.

TS Nguyễn Văn Dũng - Phó chánh Văn phòng - Giảng viên khoa Chính trị, trường ĐH Nội vụ Hà Nội cũng cám ơn sự đón tiếp nhiệt tình của Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên đồng thời cũng sẽ phối hợp chặt chẽ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh Thái Nguyên.

Cuối buổi khai giảng các học viên đã chụp ảnh lưu niệm và bắt đầu học môn đầu tiên của khóa học.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN