Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN Hoạt động bồi dưỡng
Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính tháng 8 năm 2018

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính tháng 8 năm 2018

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính tháng 8 năm 2018

Xem thêm
Lễ bế giảng "lớp Bồi dưỡng cán bộ khoa phòng trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp"

Lễ bế giảng "lớp Bồi dưỡng cán bộ khoa phòng trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp"

Lễ bế giảng "lớp Bồi dưỡng cán bộ khoa phòng trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp"

Xem thêm
Trung tâm ĐTTNCXH Trường ĐHNLTN phối hợp với Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng “Quản lý Hành chính Nhà nước ngạch Chuyên viên”.

Trung tâm ĐTTNCXH Trường ĐHNLTN phối hợp với Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng “Quản lý Hành chính Nhà nước ngạch Chuyên viên”.

Trung tâm ĐTTNCXH Trường ĐHNLTN phối hợp với Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng “Quản lý Hành chính Nhà nước ngạch Chuyên viên”.

Xem thêm