Banner
Trang chủ TUYỂN SINH Tuyển sinh VLVH
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đợt xét tháng 4 năm 2024

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đợt xét tháng 4 năm 2024

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên công bố Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đợt xét tháng 4 năm 2024

Xem thêm
Quyết định công nhận trúng tuyển đợt xét tháng 3 năm 2024

Quyết định công nhận trúng tuyển đợt xét tháng 3 năm 2024

Quyết định công nhận trúng tuyển đợt xét tháng 3 năm 2024

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức VLVH tại tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức VLVH tại tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với TTGDTX tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức VLVH năm 2023, ngành Công nghệ thực phẩm và Nông nghiệp công nghệ cao

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học năm 2023

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học năm 2023

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 tại tỉnh Sơn La ngành CNTY và TY

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2023 ngành TY và BVTV tại tỉnh Nam Bộ

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2023 ngành TY và BVTV tại tỉnh Nam Bộ

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2023 ngành TY và BVTV tại tỉnh Nam Bộ

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2023

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2023

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2023

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2022

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2022

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức VLVH ngành Công nghệ thực phẩm tại tỉnh Bắc Ninh năm 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức VLVH ngành Công nghệ thực phẩm tại tỉnh Bắc Ninh năm 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức VLVH ngành Công nghệ thực phẩm tại tỉnh Bắc Ninh năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH ngành Thú Y tại huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH ngành Thú Y tại huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH ngành Thú Y tại huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH tại tỉnh Lai Châu năm 2022

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH tại tỉnh Lai Châu năm 2022

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH tại tỉnh Lai Châu năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH tại tỉnh Yên Bái năm 2022

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH tại tỉnh Yên Bái năm 2022

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH tại tỉnh Yên Bái năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh hệ VLVH năm 2022 tại Trung Tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc

Thông báo tuyển sinh hệ VLVH năm 2022 tại Trung Tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc

Trường ĐH Nồn Lâm Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh phúc tuyển sinh các ngành trình độ đại học năm 2022

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức VLVH năm 2022

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức VLVH năm 2022

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức VLVH năm 2022

Xem thêm
Thông báo Tuyển sinh hình thức VLVH năm 2021 ngành Kinh tế Nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình

Thông báo Tuyển sinh hình thức VLVH năm 2021 ngành Kinh tế Nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình

Thông báo Tuyển sinh hình thức VLVH năm 2021 ngành Kinh tế Nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh hình thức VLVH năm 2021 ngành Lâm sinh, chuyên ngành Nông Lâm kết hợp tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo tuyển sinh hình thức VLVH năm 2021 ngành Lâm sinh, chuyên ngành Nông Lâm kết hợp tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo tuyển sinh hình thức VLVH năm 2021 ngành Lâm sinh, chuyên ngành Nông Lâm kết hợp tại tỉnh Lạng Sơn

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ Đại học hình thức VLVH năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ Đại học hình thức VLVH năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ Đại học hình thức VLVH năm 2021

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh trình độ Đại học năm 2021 ngành Quản lý đất đai tại Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Bắc Ninh

Thông báo tuyển sinh trình độ Đại học năm 2021 ngành Quản lý đất đai tại Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Bắc Ninh

Thông báo tuyển sinh trình độ Đại học năm 2021 ngành Quản lý đất đai tại Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức VLVH ngành QLDD năm 2021 tại trường CĐ Nông Lâm Thanh Hóa

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức VLVH ngành QLDD năm 2021 tại trường CĐ Nông Lâm Thanh Hóa

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức VLVH ngành QLDD năm 2021 tại trường CĐ Nông Lâm Thanh Hóa

Xem thêm