Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN Hoạt động đào tạo
Chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài TTTN cho lớp NLMCC-KTNN52

Chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài TTTN cho lớp NLMCC-KTNN52

Chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài TTTN cho lớp NLMCC-KTNN52

Xem thêm
Lễ Bế giảng lớp Đại học Chính trị, chuyên ngành Công tác tổ chức K69 tại Thái Nguyên

Lễ Bế giảng lớp Đại học Chính trị, chuyên ngành Công tác tổ chức K69 tại Thái Nguyên

Lễ Bế giảng lớp Đại học Chính trị, chuyên ngành Công tác tổ chức K69 tại Thái Nguyên

Xem thêm
Chương trình gặp mặt và giao nhận để tài TTTN hình thức VLVH năm 2019

Chương trình gặp mặt và giao nhận để tài TTTN hình thức VLVH năm 2019

Chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài TTTN cho các lớp DBC-CTY49 và DBC-TTY49 của Trường Cao đẳng KT-KT Điện Biên

Xem thêm
Lễ Bế giảng hệ VLVH năm 2019 tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai

Lễ Bế giảng hệ VLVH năm 2019 tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai

Lễ Bế giảng hệ VLVH năm 2019 tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai

Xem thêm
Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính và Chuyên viên năm 2019 tại Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính và Chuyên viên năm 2019 tại Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Trường ĐH Nông Lâm TN phối hợp với Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính và Chuyên viên năm 2019

Xem thêm
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài thực tập tốt nghiệp cho lớp YBA-DQLDD47

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài thực tập tốt nghiệp cho lớp YBA-DQLDD47

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài thực tập tốt nghiệp cho lớp YBA-DQLDD47

Xem thêm
Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân chính trị cho lớp Đại học Chính trị chuyên ngành Công tác tổ chức k67 tại Thái Nguyên, khóa học 2016-2018.

Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân chính trị cho lớp Đại học Chính trị chuyên ngành Công tác tổ chức k67 tại Thái Nguyên, khóa học 2016-2018.

Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân chính trị cho lớp Đại học Chính trị chuyên ngành Công tác tổ chức k67 tại Thái Nguyên, khóa học 2016-2018.

Xem thêm
Chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài thực tập tốt nghiệp lớp HNE-DLN46

Chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài thực tập tốt nghiệp lớp HNE-DLN46

Chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài thực tập tốt nghiệp lớp HNE-DLN46

Xem thêm
Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính tháng 8 năm 2018

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính tháng 8 năm 2018

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính tháng 8 năm 2018

Xem thêm
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên lớp YBC-DDCMT45 hệ đại học, chuyên ngành Địa chính môi trường, hình thức đào tạo VLVH

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên lớp YBC-DDCMT45 hệ đại học, chuyên ngành Địa chính môi trường, hình thức đào tạo VLVH

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên lớp YBC-DDCMT45 hệ đại học, chuyên ngành Địa chính môi trường, hình thức đào tạo VLVH

Xem thêm
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên lớp LCC-DNLKH45 hệ đại học, chuyên ngành Nông lâm Kết hợp, hình thức đào tạo VLVH

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên lớp LCC-DNLKH45 hệ đại học, chuyên ngành Nông lâm Kết hợp, hình thức đào tạo VLVH

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên lớp LCC-DNLKH45 hệ đại học, chuyên ngành Nông lâm Kết hợp, hình thức đào tạo VLVH

Xem thêm
Thông báo kế hoạch nhập học và khai giảng Lớp đại học chính trị văn bằng 2 - Chuyên ngành Công tác tổ chức

Thông báo kế hoạch nhập học và khai giảng Lớp đại học chính trị văn bằng 2 - Chuyên ngành Công tác tổ chức

Thông báo kế hoạch nhập học và khai giảng Lớp đại học chính trị văn bằng 2 - Chuyên ngành Công tác tổ chức

Xem thêm
Chương trình gặp mặt và giao đề tài TTTN cho sinh viên lớp: NL-DTY45

Chương trình gặp mặt và giao đề tài TTTN cho sinh viên lớp: NL-DTY45

Chương trình gặp mặt và giao đề tài TTTN cho sinh viên lớp: NL-DTY45

Xem thêm
Chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài TTTN cho 2 lớp: LCC-DNLKH45 và TQ-DLN46

Chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài TTTN cho 2 lớp: LCC-DNLKH45 và TQ-DLN46

Chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài TTTN cho 2 lớp: LCC-DNLKH45 và TQ-DLN46

Xem thêm
Chương trình gặp mặt và giao đề tài tốt nghiệp cho các lớp hệ VLVH tại Sơn La và Yên Bái

Chương trình gặp mặt và giao đề tài tốt nghiệp cho các lớp hệ VLVH tại Sơn La và Yên Bái

Chương trình gặp mặt và giao đề tài tốt nghiệp cho các lớp hệ VLVH tại Sơn La và Yên Bái

Xem thêm
Thông báo giao đề tài TTTN cho lớp SLC-DNLTH44N02 tại Trường CĐ NL Sơn La

Thông báo giao đề tài TTTN cho lớp SLC-DNLTH44N02 tại Trường CĐ NL Sơn La

Thông báo giao đề tài TTTN cho lớp SLC-DNLTH44N02 tại Trường CĐ NL Sơn La

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT VÀ GIAO ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP-(TTTN) ngày 17/9/2016

CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT VÀ GIAO ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP-(TTTN) ngày 17/9/2016

CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT VÀ GIAO ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP-(TTTN) ngày 17/9/2016

Xem thêm
Kế hoạch giao đề tài TTTN hệ VLVH - Lớp CBB-DNLKH44N01

Kế hoạch giao đề tài TTTN hệ VLVH - Lớp CBB-DNLKH44N01

Kế hoạch giao đề tài TTTN hệ VLVH - Lớp CBB-DNLKH44N01

Xem thêm