Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN Hoạt động đào tạo

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính tháng 8 năm 2018

19/08/2018 16:51 - Xem: 1233
Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính tháng 8 năm 2018
Được sự nhất trí của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thuộc Bộ Nội vụ, sáng ngày 18 tháng 8 năm 2018 Trường Đại hoc Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính.

          Sáng ngày 18 tháng 8 năm 2018 tại giảng đường A, phòng A101, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên đã phối hợp với Trường Đại học Nội vụ - thuộc bộ Nội vụ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính.

          Khóa học diễn ra trong thời gian 8 tuần, bao gồm 17 chuyên đề, cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về lý luận hành chính nhà nước, pháp luật trong hành chính nhà nước, quyết định hành chính nhà nước; tổng quan về chính sách công; quản lý nguồn nhân lực; quản lý tài chính công; quản lý tài chính về cung cấp dịch vụ công…; những nội dung cơ bản và thông tin mới trong các văn kiện của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đồng thời trang bị cho học viên các kỹ năng: lập kế hoạch; tổ chức và điều hành hội họp; phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ; thuyết trình; đánh giá thực thi công vụ; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật... Khóa học nhằm trang bị cho các học viên vốn kiến thức toàn diện về lý luận, thực tiễn trước yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

          Việc khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính ngày hôm nay là minh chứng  cho  sự quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ và giúp đỡ của Trường Đại học Nội vụ đối với Trường Đại học Nông Lâm - Đại học  Thái Nguyên trong việc phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của địa phương.

          Thay mặt Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, đồng chí Trần Trung Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ và giúp đỡ của Ban Giám hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Khoa ĐT tại chức và bồi dưỡng – Trường ĐH Nội vụ Hà Nội trong việc tiếp tục phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của địa phương.

Một số hình ảnh tại bổi khai giảng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN